Hội nghị Trung ương 11: bước tạo đà quan trọng cho Đại hội lần thứ XIII

Chia sẻ
(VOV5) - Kết quả Hội nghị được cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước kỳ vọng là bước tạo đà quan trọng cho Đại hội toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII vào đầu năm 2021.
Hội nghị Trung ương 11: bước tạo đà quan trọng cho Đại hội lần thứ XIII - ảnh 1 Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 11 khóa XII - Ảnh: vov.vn)

Kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản khóa XII được cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước kỳ vọng là bước tạo đà quan trọng cho Đại hội toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII vào đầu năm 2021. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viên Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, dành quan tâm đặc biệt đến việc Trung ương thảo luận về tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội:  “Bây giờ qua 10 năm, nhìn lại xa hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 thì có thêm những nhận thức mới gì? Thực tiễn 10 năm xây dựng Chủ nghĩa xã hội theo Cương lĩnh bổ sung phá triển năm 2011 có bổ sung những vấn đề gì? có gì mới? Trong Cương lĩnh 2011 có 8 đặc trưng xã hội, xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 8 phương hướng mà cương lĩnh 2011 nêu ra thì giờ có thêm gì mới. Hay trong từng phương hướng ấy bổ sung, nhấn mạnh gì cho phù hợp với thực tiễn phát triển”.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng phải thể hiện tinh thần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. đề nghị: “Tiếp tục thể chế hóa quyền dân chủ trực tiếp, quyền dân chủ đại diện, để phát huy được sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh quyền làm chủ của nhân dân. Dự thảo Văn kiện lần này cần nhấn mạnh việc cụ thể hóa cơ chế về dân chủ trực tiếp của người dân, nhất là làm sao để tiếp tục triển khai thực hiện cụ thể hóa quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Cán bộ đảng viên cho rằng Hội nghị Trung ương lần này là bước tạo đà quan trọng cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những quyết định của Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhất là các vấn đề về tổ chức, cán bộ của Đảng. Bà Mai Thị Phượng, đảng viên ở tỉnh Quảng Ninh, cho rằng: " Hội nghị lần này có thể thấy Trung ương Đảng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và sẵn sàng cho Đại hội 13, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng. Điều này cũng được kiểm chứng ngay bằng những việc làm thực tế, như là khai trừ Đảng các cán bộ không đủ tư cách như ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu