TAND thành phố Cần Thơ thông báo về vụ án về tranh chấp tài sản giữa bà Bùi Mỹ Phương và ông Nguyễn Văn Trọng

Chia sẻ
(VOV5) -  Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, Số 17A, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, SĐT: +84.0292.3.820.067.

“Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ thông báo cho Ông Bùi Hữu Công; Ông Bùi Hữu Toại; Ông Bùi Hữu Dũng; Bà Nguyễn Thị Khởi. Cùng địa chỉ: 614-58 St Se T2A 5L3, Calgary, Alberta, Canada; Ông Bùi Quang Sang. Địa chỉ: 5206 Chant Court, San Jose, CA 95122, USA (Hoa Kỳ) và bà Bùi Thị Thu Cúc. Địa chỉ: 10685 Chinon Cir, San Diego, CA 92126, USA (Hoa Kỳ). Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ đưa vụ án tranh chấp chia tài sản chung giữa bà Bùi Mỹ Phương với ông Nguyễn Văn Trọng ra xét xử Lần 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 6 năm 2022; Lần 2: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Đề nghị Ông Bùi Hữu Công; Ông Bùi Hữu Toại; Ông Bùi Hữu Dũng; Bà Nguyễn Thị Khởi; Ông Bùi Quang Sang; Bà Bùi Thị Thu Cúc trực tiếp liên hệ ngay đến Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ hoặc có văn bản ý kiến về vụ án và yêu cầu liên quan đến quyền lợi của mình trong vụ án (văn bản ý kiến phải được hợp pháp hóa lãnh sự) và gửi theo địa chỉ : Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, Số 17A, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, SĐT: +84.0292.3.820.067

Trong thời gian 01 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu ông/bà có tên trên không có mặt và không có ý kiến gì về việc giải quyết vụ án thì Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu