Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình thông báo cho ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh

Chia sẻ
(VOV5) - Về việc thanh toán khoản trả nợ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng số tiền: 1.386.175.619 đồng và lãi suất nợ quá hạn. 

Căn cứ Bản án số 07/2018/DSST ngày 15/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Quyết định thi hành án số 90/QĐ-CTHADS ngày 24/01/2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình.

Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình thông báo cho ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh - địa chỉ ĐKNKTT: tổ dân phố 15 phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phải thi hành án khoản trả nợ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng số tiền: 1.386.175.619 đồng và lãi suất nợ quá hạn. Yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo này lần hai phải đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình (Địa chỉ: 56 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Nếu hết thời hạn nêu trên mà ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh không thực hiện, Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành kê biên, xử lý tài sản của ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI843537, thửa đất số 113, tờ bản đồ số 106 (theo bản đồ địa chính mới nay là thửa đất số 62, tờ bản đồ số 117) mang tên ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh, vào sổ cấp giấy chứng nhận: H03910, do UBND thành phố Đồng Hới cấp ngày 09/5/2008.

Các chi phí liên quan đến cưỡng chế thi hành án, ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh phải chịu theo quy định.

Mọi thắc mắc, khiếu nại của ông, bà về sau sẽ không được xem xét giải quyết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu