Liên kết giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam và Hàn Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - VKBIA và Songgok sẽ đồng thời phát triển và xây dựng hệ thống giáo dục và đào tạo; trong đó có xây dựng chương trình giáo dục, đào tạo giảng viên cho Việt Nam.

Ngày 10 tháng 05 năm 2021, Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với trường Đại học Songgok (Hàn Quốc) nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, có tay nghề cao và có hiểu biết văn hóa, ngôn ngữ tiếng Hàn..., đáp ứng cho việc nguồn nhân lực làm việc tại các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp sản xuất và những lĩnh vực mà xã hội Việt Nam và Hàn Quốc đang cần.

Liên kết giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam và Hàn Quốc - ảnh 1

VKBIA và Songgok sẽ đồng thời phát triển và xây dựng hệ thống giáo dục và đào tạo; trong đó có xây dựng chương trình giáo dục, đào tạo giảng viên cho Việt Nam, chuyên về văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc, có áp dụng mô hình đào tạo và giáo dục tiên tiến của Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Liên kết giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam và Hàn Quốc - ảnh 2

Ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc, nhấn mạnh: Việt Nam cần phát triển nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng, đồng thời tận dụng thời cơ và tăng tốc đột phá trong cuộc Cách mạng 4.0, phát triển và thúc đẩy các ngành khoa học công nghệ, thương mại và dịch vụ trọng tâm. Và trong đó cần coi việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong đột phá quan trọng nhất. Và với những thành tựu nhất định về giáo dục liên quan đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Hàn Quốc trong những năm qua là một mô hình tốt để Việt Nam có thể liên kết và cùng đồng hành”.

Liên kết giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam và Hàn Quốc - ảnh 3

GS. Wang Duk Yang, Hiệu trưởng trường Đại học Songgok (Hàn Quốc), hy vọng việc hợp tác giữa VKBIA và SONGGOK sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực cho việc phát triển giữa các bên, đồng thời góp phần cho việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng trong thời gian tới cho Việt Nam và Hàn Quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu