Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi chứ không dập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới.

 Tại hội thảo khoa học "Đại học Kinh tế quốc dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng: Lựa chọn để phát triển" diễn ra ngày 26/10 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng: Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi chứ không dập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới.

Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi - ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ/ Ảnh TTXVN 

Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các phát biểu, tổng kết về việc thực hiện Chiến lược kinh tế xã hội 2011- 2020 và đề xuất của Trường Đại  học Kinh tế quốc dân, các chuyên gia kinh tế về hướng đi trong Chiến lược 10 năm tới của đất nước và tầm nhìn tới năm 2045. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng tình với quan điểm của nhiều nhà khoa học rằng, Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi.

Phó Thủ tướng đề nghị trường Đại học Kinh tế quốc dân và các nhà khoa học tập trung nghiên cứu rõ 8 mối quan hệ lớn trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời gian kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) gồm: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. 

"Lần này đề nghị các nhà nghiên cứu của trường xem thêm mối quan hệ nữa, đây cũng là động lực và giải pháp để phát triển đó là mối quan hệ giữa mở rộng dân chủ và kỷ cương, dân chủ phải đi liền với kỷ cương, thượng tôn pháp luật. Đề nghị các nghiên cứu của chúng ta tập trung xoay quanh 10 mối quan hệ này, trong đó 8 mối quan hệ chúng ta đã tổng kết trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời gian kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 2011 sửa đổi bổ sung. Đề nghị làm rõ hơn 10 mối quan hệ này từ quan điểm phát triển đến đột phá chiến lược cho đến những nội dung chúng ta phải xem xét chỗ này."

Cũng tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tham vấn ý kiến đóng góp rộng rãi của các chuyên gia kinh tế, các tổ chức kinh tế quốc tế để góp phần xây dựng và hoàn thiện tốt nhất văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu