Tổng kết dự án phát triển du lịch trách nhiệm và bền vững ở miền Trung

Chia sẻ
(VOV5) - Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, UBND các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức hội thảo đánh giá tổng kết “Dự án phát triển du lịch trách nhiệm và bền vững tại miền Trung Việt Nam" sau 2 năm thực hiện.
(VOV5) - Ngày 26/4, tại thành phố Hội An, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, UBND các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức hội thảo đánh giá tổng kết “Dự án phát triển du lịch trách nhiệm và bền vững tại miền Trung Việt Nam" sau 2 năm thực hiện.


Dự án phát triển du lịch trách nhiệm và bền vững tại miền Trung Việt Nam được xây dựng trên cơ sở dự án trước của Liên hợp quốc tại Quảng Nam, tiếp tục mở rộng sang Thừa Thiên - Huế, ưu tiên hướng tới các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa , vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hai tỉnh. Dự án đã góp phần cải thiện nguồn sinh kế cho các cộng đồng địa phương, đồng thời đảm bảo nguồn lực về văn hóa và môi trường được phát triển bền vững. Theo đánh giá, dự án đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển du lịch giữa các vùng miền, xóa đói giảm nghèo thông qua tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu