Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Chia sẻ
(VOV5) - Quan điểm của Đề án là ủng hộ, thích ứng với xu thế phát triển mới của mô hình kinh tế chia sẻ trong điều kiện phát triển rất nhanh của công nghệ số trên thế giới. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

Mục tiêu của Đề án là đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống; đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển nền kinh tế số.

Quan điểm của Đề án là ủng hộ, thích ứng với xu thế phát triển mới của mô hình kinh tế chia sẻ trong điều kiện phát triển rất nhanh của công nghệ số trên thế giới. Thông qua việc thực hiện, Đề án sẽ tạo lập một môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động kinh tế chia sẻ và doanh nghiệp kinh doanh truyền thống; giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài theo hướng tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp truyền thống chuyển đổi hình thức kinh doanh; thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới cho việc triển khai, ứng dụng các công nghệ mới trong mô hình kinh tế chia sẻ... Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2019.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu