Kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2018 ước đạt 475 tỷ USD

Chia sẻ
(VOV5) - Hàng hóa Việt Nam tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng tìm kiếm, phát triển thêm nhiều thị trường mới. 

Dự kiến tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2018 ước đạt 475 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 239 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2017. 2018 là năm thứ 3 liên tục Việt Nam xuất siêu. Hàng hóa Việt Nam tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng tìm kiếm, phát triển thêm nhiều thị trường mới.

Đặc biệt, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường các nước có các hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam đều có tốc độ tăng cao so với năm ngoái. Tỷ lệ tận dụng ưu đãi từ các thị trường đã ký kết Hiệp định thương mại tự do FTA đạt khoảng 40%, tăng mạnh so với con số khoảng 35% các năm trước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu