Tân cổ Điệu buồn phương Nam - Cẩm Quỳnh, Italia

Chia sẻ
(VOV5) - Chị Cẩm Quỳnh trình bày bài tân cổ Điệu buồn phương Nam.
Thí sinh: Cẩm Quỳnh
Địa chỉ: Thành phố Milano, Italia
Tác phẩm dự thi: Tân cổ Điệu buồn phương Nam

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu