Dân ca Nam bộ Kiếp tằm - Cẩm Quỳnh, Italia

Chia sẻ
(VOV5) - Chị Cẩm Quỳnh trình bày bài Kiếp tằm, điệu Lý Mỹ Hưng.

Thí sinh: Cẩm Quỳnh 

Địa chỉ: Thành phố Milano, Italia

Tác phẩm: Kiếp tằm, điệu Lý Mỹ Hưng

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu