Tiếp tục có giải pháp ổn định thị trường chứng khoán

Trung Hiếu
Chia sẻ
(VOV5) - Sắp tới chúng tôi đang tập trung giải pháp đảm bảo doanh nghiệp phát hành trả nợ thanh toán trái phiếu đến hạn cho nhà đầu tư.

Nhằm phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường.

Trong đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 65 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153 năm 2020 về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, sẽ tiếp tục có giải pháp ổn định thị trường chứng khoán trong thời gian tới:

        Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:   

 PV:  Thưa Bộ trưởng, xin Bộ trưởng đánh giá về thị trường chứng khoán trong năm 2022 này:

Ông Hồ Đức Phớc: Thị trường chứng khoán và đặc biệt trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn hiệu quả của nền kinh tế, là kênh huy động vốn tốt nhưng do lạm phát tăng, thị trường chứng khoán nước ngoài suy giảm... tác động thị trường nên chứng khoán nói chung và trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn, chúng tôi đang tích cực có giải pháp giải quyết.

PV: Thưa Bộ trưởng, đối với những biến động tâm lý trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ hiện nay, đang ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán nói chung, thì Bộ trưởng có lưu ý gì đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, chưa chuyên nghiệp?

Ông Hồ Đức Phớc: Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ do một số doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật, thao túng chứng khoán lừa dối khách hàng, làm giảm lòng tin của thị trường. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ luật doanh nghiệp và các nghị định…. mục tiêu xây dựng phát triển thị trường huy động vốn cho doanh nghiệp.

Tiếp tục có giải pháp ổn định thị trường chứng khoán - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Theo quy định, phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2 hình thức, phát hành ra công chúng do UBCK thẩm định và cấp phép đảm bảo an toàn chặt chẽ hơn vì điều kiện kèm theo như hoạt động tốt, dòng tiền đủ… còn phát hành riêng lẻ là thỏa thuận riêng, cam kết dân sự của doanh nghiệp và nhà đầu tư thì lợi dụng đó một số doanh nghiệp đưa thông tin giả hoặc ngân hàng thương mại môi giới dụ khách hàng mua trái phiếu này, khi niềm tin thị trường bị mất, người dân đồng loạt rút tiền, khủng hoảng… đó là vấn đề cần lưu ý.

PV: Cùng với Nghị định 65 năm 2022 góp phần chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục có giải pháp nào để hỗ trợ ổn định và thúc đẩy phát triển lành mạnh thị trường này, thưa Bộ trưởng?

Ông Hồ Đức Phớc: Sắp tới chúng tôi đang tập trung giải pháp đảm bảo doanh nghiệp phát hành trả nợ thanh toán trái phiếu đến hạn cho nhà đầu tư. Thanh toán khó khăn thì thỏa thuận gia hạn với nhà đầu tư hoặc trả nợ bằng tài sản khác. Hai là phát hành minh bạch qua sàn trái phiếu riêng lẻ và tăng tuyên truyền bản chất trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để người dân lựa chọn. Và thông qua sàn giao dịch trái phiếu riêng lẻ đảm bảo minh bạch trái phiếu phát hành. Và khi doanh nghiệp làm ăn có lãi, năng lực tài chính tốt, sức khỏe doanh nghiệp tốt thì lưu chuyển vốn tốt và là kênh huy động vốn hiệu quả.

PV:  Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu