Để các dự án Luật, nghị quyết đi vào cuộc sống

Kim Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Vai trò của các đại biểu Quốc hội đối với những phiên thảo luận cũng như là sau mỗi kỳ họp rất quan trọng.  

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra, thảo luận, xem xét nhiều dự án luật và biểu quyết thông qua một số dự án luật, Nghị quyết tại kỳ họp này. Vẫn còn nhiều nội dung còn có ý kiến khác nhau đã được các đại biểu Quốc hội bàn thảo, với mục tiêu để các bộ luật được sửa đổi, bổ sung khi áp dụng phù hợp với thực tiễn của cuộc sống, đáp ứng mong đợi và nguyện vọng của cử tri. Vai trò của các đại biểu Quốc hội đối với những phiên thảo luận cũng như là sau mỗi kỳ họp rất quan trọng.  Về những nội dung này, tại hành lang quốc hội, phóng viên đài TNVN phỏng vấn tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng ban dân nguyện của Quốc hội.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

PV: Thưa ông, Quốc hội đã thảo luận nhiều dự án Luật và sẽ thông qua vào cuối kỳ họp. Ông đánh giá gì về kết quả này?

TS Lưu Bình Nhưỡng: Việc thông qua các dự án Luật, Nghị quyết xác định trong chương trình, được Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội thông qua chương trình này. Nhưng cũng có những dự án phải xem xét kỹ lưỡng. Như tôi được biết, nhiều đại biểu Quốc hội trước đây băn khoăn về Bộ Luật lao động, nhưng chúng ta đã có ý kiến, khi Chính phủ trình thì các đại biểu Quốc hội cho ý kiến trước, nếu dựa vào các ý kiến  đó, thì sẽ chỉnh sửa trên các ý kiến đó. Riêng Luật tổ chức Quốc hội thì chúng tôi thấy còn nhiều ý kiến, theo chúng tôi vẫn còn ngổn ngang và có thể phải xin ý kiến lại chứ không nhất thiết phải thông qua. Vì những dự án được thông qua phải  theo nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo là bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và thứ hai là phải phản ánh được hơi thở của cuộc sống, những điều người dân đang cần, những vấn đề vướng mắt cần phải tháo gỡ. Một mặt bám sát vào kế hoạch chương trình, một mặt, phải tuân theo quy luật vận động phát triển của xã hội đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội thông qua ban hành thể chế. Vì vậy, một mặt phải đảm bảo được tính đồng bộ, phù hợp với hiến pháp, một mặt phải đảm bảo không có mâu thuẫn với các luật khác.

Để các dự án Luật, nghị quyết đi vào cuộc sống - ảnh 1 Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng trả lời báo chí bên hành lang quốc hội

Tôi có ý kiến với ban soạn thảo, ví dụ  luật xây dựng có đá vào luật đầu tư công không, luật đầu tư không. Theo tôi, phải tôn trọng ý kiến của cơ quan thẩm định là Bộ tư pháp, ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội và Chính phủ phải xem xét tất cả những việc đó. Đặc biệt, phải tránh lợi ích nhóm, những vấn đề thuộc lợi ích, lợi ích nhóm, cài cắm chính sách, đưa ra những quy định không cần thiết phải loại bỏ và các đại biểu Quốc hội phải giám sát ngay. Một số đạo luật ra đời có sự móc xích với nhau như Luật đầu tư công, luật đầu tư theo hình thức PPP, luật doanh nghiệp… có sự móc xích. Vậy phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước và phân cấp cho dưới như thế nào để tránh sau này không có mẫu  thuẫn khiến chúng tôi lúng túng.

 

PV:  Như ông vừa nêu, thì từ việc soạn thảo luật đưa ra và đến khi áp dụng vào cuộc sống là một con đường dài? Làm thế nào để rút ngắn khoảng cách để luật được ban hành, đáp ứng nguyện vọng nhu cầu của đời sống?

TS Lưu Bình Nhưỡng: Đương nhiên là con đường dài và chúng ta muốn rút ngắn thì phải bằng chất lượng của Luật. Thứ hai, các cơ quan song song  với quá trình chuẩn bị luật nghĩa là các cơ quan được giao soạn thảo luật là các bộ, ngành thì phải có cộng đồng trách nhiệm và có sự kiểm soát, chuẩn bị tốt thì sẽ rút ngắn được đoạn sau

PV:  Vậy vai trò của các đại biểu Quốc hội sẽ thể hiện như thế nào trong việc xây dựng các bộ luật:

TS Lưu Bình Nhưỡng: Trước hết, chúng tôi sẽ kiểm soát quá trình sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là các đạo luật mới. Khi sửa đổi bổ sung  hình dung như một ngôi nhà, khi sửa đổi rất khó, không giống như xây một ngôi  nhà mới. Chỗ này phải xem xét đầy đủ khía cạnh, tránh chồng chéo và mâu thuẫn với các dự án Luật khác. Kiểm soát xem quyền này được quy định ở đâu rồi, ví dụ như là thanh quyết toán xây dựng thuộc thẩm quyền của Bộ tài chính đối với các dự án đầu tư công hay lựa chọn các nhà đầu tư với các dự án đầu tư công thì cơ quan soạn thảo chưa giải quyết được thì các đại biểu quốc hội sẽ phát biểu, yêu cầu các cơ quan giải trình, giúp cho Quốc hội quyết định theo hướng nào. 

PV: Vậy từ những kinh nghiệm của kỳ họp trước thì sau khi kết thúc mỗi kỳ họp thì đại biểu Quốc hội tiếp tục thể hiện vai trò thế nào?

TS Lưu Bình Nhưỡng: Khi chúng tôi đi tiếp xúc cử tri, thì chúng tôi bắt đầu nghiên cứu báo cáo với cử tri về việc ban hành những luật đó, đồng thời xin luôn ý kiến của cử tri vì trong quá trình các cơ quan truyền thông đã giúp cử tri nhận thức vấn đề và có phản hồi lại. Như vậy, phải lĩnh hội ý kiến cử tri chứ một mình thì không thể làm được. Một mặt, chúng tôi đại diện cho cử tri phải lĩnh hội ý kiến cử tri, nhưng đồng thời về mặt chuyên môn phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia để đưa ra những ý kiến xác đáng.

PV: Xin cảm ơn ông

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu