Bộ Tư pháp lấy ý kiến pháp chế doanh nghiệp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 2/3, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến pháp chế doanh nghiệp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, liên quan đến quy định về chế độ chính trị (Chương I), về kinh tế, xã hội văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường (Chương III). 
(VOV5) - Sáng 2/3, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến pháp chế doanh nghiệp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, liên quan đến quy định về chế độ chính trị (Chương I), về kinh tế, xã hội văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường (Chương III).


Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất là đội ngũ doanh nhân đứng ở vị trí nào trong liên minh công – nông – trí thức và quyền sử dụng đất. Nhiều đại biểu cho rằng Điều 2 Dự thảo quy định “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức” là đủ, không cần nối thêm cụm từ “doanh nhân” và nếu cần thì chỉ thêm cụm từ “và những giai tầng khác” để bao hàm hết các tầng lớp trong xã hội; quy định cụ thể hơn nên để các luật điều chỉnh. 


Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, đội ngũ doanh nhân cũng đóng vai trò quan trọng vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng mà Đảng và Nhà nước ta khởi xướng. Việc bổ sung đội ngũ doanh nhân vào liên minh các giai cấp phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với việc phát triển và tăng cường vai trò của đội ngũ doanh nhân thể hiện trong Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Việc này cũng phù hợp với quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Do đó, nên cân nhắc bổ sung đội ngũ doanh nhân vào liên minh này, tạo thành liên minh công – nông – trí – doanh.


Các đại biểu cho rằng Điều 58 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này đã quy định rõ quyền sử dụng đất được coi là quyền sở hữu tài sản. Các đại biểu nhìn nhận: đất đai là tài sản quan trọng, cơ nghiệp lớn nhất của hầu hết doanh nghiệp và người dân. Đây cũng là lĩnh vực nóng tại nhiều địa phương, do vậy có rất nhiều kỳ vọng trong xã hội về việc sửa đổi chế định này trong Hiến pháp./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu