Truyền thông Lào đồng loạt đưa tin về Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ra sức bảo vệ, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại...
Truyền thông Lào đồng loạt đưa tin về Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1Một số tờ báo lớn của Lào đưa tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh: PV VOV tại Lào

Trang nhất báo Paxaxon, Cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 27/1, đăng bài viết “Đại hội Đảng lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng khai mạc”. Bài báo có đoạn: “Với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phát triển, Việt Nam khẳng định sẽ phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Truyền thông Lào đồng loạt đưa tin về Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 2Báo Paxaxon đăng bài viết về Đại hội - Ảnh: PV VOV tại Lào

Báo Pathetlao của Thông tấn xã Lào (KPL) ngày 26/1, đăng trang nhất bài  “Chúc mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Bài báo khẳng định: Hai nước Lào và Việt Nam có quan hệ hợp tác lâu đời, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ra sức bảo vệ, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, trở thành di sản quý báu của hai nước, là quy luật trong sự nghiệp phát triển hai dân tộc, là một trong những yếu tố quyết định đến thành công trong sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Truyền thông Lào đồng loạt đưa tin về Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 3Bài đăng trên báo Vientiane Times - Ảnh: PV VOV tại Lào

Báo Vientiane Times trong 2 ngày 26 và 27/1, cũng đăng trang nhất tin bài về hoạt động của các Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đăng thư của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi những thắng lợi vang dội, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Việt Nam anh em qua các cuộc kháng chiến giải phóng đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đài Phát thanh Quốc gia và Đài truyền hình Quốc gia Lào cũng dành nhiều thời lượng đưa tin đậm nét về Lễ  khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu