Xây dựng Lực lượng động viên để giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) -Sáng 11/6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. 

Các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Lực lượng dự bị động viên và cho rằng việc xây dựng Luật sẽ giúp xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nhất là nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Xây dựng Lực lượng động viên để giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội - ảnh 1Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Đoàn Nghệ An) phát biểu thảo luận. Ảnh: TTXVN. 

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, Đoàn Long An, nêu ý kiến: "Xây dựng lực lượng dự bị động viên (LLDBDV) có chất lượng cao làm nòng cốt trong lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng là phát huy sức mạnh của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa. Đồng thời giữ gìn môi trường hòa bình, chính trị, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Do vậy tôi thống nhất cao với việc ban hành luật này, điều này cũng nâng tầm pháp lý của Phát lệnh về LLDBDV đã ban hành 20 năm qua."

Các đại biểu cũng cho rằng Dự thảo Luật cần tiếp cận tư duy mới trong xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dự bị động viên trước yêu cầu của tình hình mới; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật, nhất là các luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh mới được ban hành; tạo hành lang pháp lý đầy đủ để LLDBÐV hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

Cũng trong sáng 11/6, Quốc hội nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và thảo luận về vấn đề này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu