Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống trung thành, tận tụy, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Đại

Chia sẻ
(VOV5) - Đại hội thi đua yêu nước của lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025 của Văn phòng Trung ương Đảng, diễn ra ngày 16/7 tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Quốc Vượng nêu rõ, công tác thi đua, khen thưởng có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân. Đặc biệt,  đối với Văn phòng Trung ương Đảng các phong trào thi đua phải hướng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống trung thành, tận tụy, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Đại - ảnh 1 Ông Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trên tinh thần đó, ông Trần Quốc Vượng đề nghị, Văn phòng phải tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, Khen thưởng. Đồng thời các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp việc Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cùng với đó, khi thực hiện các phong trào thi đua phải gắn với việc nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm nền tảng, tạo động lực để nâng tầm các phong trào thi đua của cơ quan tham mưu gần gũi nhất của cơ quan lãnh đạo Đảng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu