Văn phòng Chủ tịch nước công bố 7 Luật

Chia sẻ
(VOV5) -7 Luật gồm: Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng; Luật Tố cáo; Luật Cạnh tranh; Luật sửa đổi, bổ sung 11 điều luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

Sáng 28/06, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố 7 Luật gồm: Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng; Luật Tố cáo; Luật Cạnh tranh; Luật sửa đổi, bổ sung 11 điều luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 7 Luật - ảnh 1Trung tướng Hoàng Phước Thuận trình bày một số nội dung nổi bật của Luật An ninh mạng 

Trong đó, Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Quy định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Luật An ninh mạng, thể hiện đầy đủ các biện pháp, hoạt động bảo vệ tương xứng với mức độ quan trọng của hệ thống thông tin này.

Để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Luật quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Để quản lý chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu của Việt Nam trên không gian mạng, Luật quy định doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra, phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ. 

Luật Quốc phòng năm 2018 quy định đầy đủ, toàn diện chính sách nhà nước về quốc phòng nhằm bảo đảm công khai, minh bạch về tính chất, mục đích quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân để bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Luật bổ sung quy định chính sách của nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, công nghiệp quốc phòng, an ninh để phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. 

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019, Luật Tố cáo quy định cụ thể việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn tố cáo, bảo đảm cho việc xử lý được thực hiện một cách chặt chẽ. Nếu Luật Tố cáo năm 2011 quy định trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo bắt đầu từ khâu tiếp nhận tố cáo, Luật Tố cáo mới lại quy định trình tự, thủ tục này bắt đầu từ khâu thụ lý tố cáo. Đây cũng là thời điểm bắt đầu để tính thời hạn giải quyết tố cáo. 

Luật Cạnh tranh, có hiệu lực từ ngày 1/7/2019, quy định điều chỉnh cả hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam, cho dù hành vi được thực hiện ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. Luật tiếp tục quy định đồng thời có sửa đổi, bổ sung hành vi bị cấm đối với cơ quan nhà nước. Theo đó, cơ quan nhà nước bị nghiêm cấm thực hiện một số hành vi gây cản trở cạnh tranh trên thị trường.

Luật sửa đổi, bổ sung 11 điều luật có quy định liên quan đến quy hoạch sửa đổi 11 luật, bao gồm Luật An toàn thực phẩm, Luật Công chứng, Luật Dược, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Trẻ em. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 

Các Luật: Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao trực có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu