Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, báo chí-truyền thông

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức các nội dung trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, vận dụng vào nghiên cứu và giảng dạy.
Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, báo chí-truyền thông - ảnh 1Quang cảnh hội thảo - Ảnh: dangcongsan.vn

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí-truyền thông ở Việt Nam hiện nay”.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức các nội dung trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, vận dụng vào nghiên cứu và giảng dạy.

Các tham luận tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản và quan trọng, đánh giá, phân tích làm rõ những vấn đề lớn, ở tầm vĩ mô mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề cập, như: Chủ đề Đại hội; những điểm mới phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian tới...

Hội thảo gồm 106 bài tham luận của các nhà khoa học ở trong và ngoài Học viện, chia thành 3 phiên: Những vấn đề chung; Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay; Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy báo chí-truyền thông ở Việt Nam hiện nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu