Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc

Chia sẻ
(VOV5) -  Sáng 23/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tầm quan trọng của hội nghị cán bộ toàn quốc lần này để thông tin phổ biến tới Trung ương và các lãnh đạo chủ chốt, các bộ, ban, ngành và các địa phương một số vấn đề cần thiết đặt ra để Trung ương cho ý kiến, chuẩn bị triển khai nhiều nội dung quan trọng trong thời gian tới.

Đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh Covis -19, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương những cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của các cấp ủy, chính quyền, các ban, Bộ ngành, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid 19, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ ngoại giao thông tin tuyên truyền đoàn thể đã thể hiện đúng tinh thần là chiến sỹ chống dịch như chống giặc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. -
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN 

Nhấn mạnh đến yêu cầu đặt ra cho công tác nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đại hội cũng là một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa, định hướng tương lai cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, chính vì vậy vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xác định đúng yêu cầu xây dựng Ban chấp hành Trung ương hạt nhân là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn tới:

"Về tiêu chuẩn phải chăng nên phải nhấn tính toàn diện, có phẩm chất đạo đức, có trí tuệ, tầm nhìn xa, có tư duy chiến lược, có phương pháp lãnh đạo tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, với sự nghiệp của chúng ta có trí tuệ, có tầm nhìn, có tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và đặc biệt là lãnh đạo tổ chức thực hiện thành công công việc."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị từng cơ quan, địa phương, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị nhân sự cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3 sắp tới phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, nhất quán, bảo đảm sự công tâm, thật sự công bằng, trong sáng, khách quan, lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ để tạo ra một tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thật sự ăn ý, đoàn kết, thống nhất, có sức mạnh đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu