Tọa đàm “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”

Chia sẻ
(VOV5) - Các ý kiến thảo luận tại tọa đàm khẳng định tính tất yếu khách quan sự ra đời và sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tọa đàm “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” - ảnh 1

Quang cảnh tọa đàm - Ảnh: vov.vn

Sáng 31/01, tại Hà Nội, Viện lịch sử Đảng, Báo Quân đội nhân dân phối hợp và Tạp chí Quốc phòng toàn dân phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”.

Các ý kiến thảo luận tại tọa đàm khẳng định tính tất yếu khách quan sự ra đời và sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời nêu bật những thành tựu trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Phát biểu tại tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nêu rõ: “Những thập niên đầu thế kỷ 20, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của các sỹ phu yêu nước đã liên tiếp nổi dậy chống lại ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, nhưng tất cả đều thất bại, vì thiếu một đường lối đúng đắn, thiếu một phương pháp đấu tranh thích hợp, thực chất là thiếu một giai cấp tiên tiến để lãnh đạo cách mạng. Trong bối cảnh lịch sử đó Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã xuất hiện. Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống, người đã đến với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tìm thấy ở đó con đường cứu nước đúng đắn từng bước chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức để thành lập một đảng cách mạng chân chính. Và ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam”.

Cũng tại tọa đàm, nhiều ý kiến cũng đề xuất một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu