Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

Chia sẻ
(VOV5) - Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo - Điều này được ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí Thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2015.

(VOV5) - Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo - Điều này được ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí Thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2015, diễn ra sáng nay, 29/12, tại Hà Nội.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo - ảnh 1
Ông Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáoNăm 2015, ngành Tuyên giáo luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Ban tuyên giáo đã tuyên truyền kịp thời và thường xuyên đến các cán bộ đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò tiềm năng của biển đảo, cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam; coi trọng việc thông tin ra thế giới về đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Về nhiệm vụ năm 2016, ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh:Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức công tác tuyên giáo. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại; Nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu, ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin độc hại, trên mạng internet; Triển khai có hiệu quả Đề án quy hoạch, phát triển, quản lý báo chí đến năm 2025. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý cơ quan báo chí cần chủ động nắm bắt, phân tích xử lý tình huống, vấn đề sự kiện để định hướng dư luận xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước”.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo - ảnh 2

Ông Lê Hồng Anh cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ban, ngành làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền phân giới, cắm mốc; nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại; thông tin từ Việt Nam ra nước ngoài và bằng tiếng nước ngoài. Đồng thời hiện đại hóa phương tiện thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ. Đồng thời đổi mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu