Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ chế để thông tin truyền thông thực sự là “một nguồn lực, là sức mạnh”

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng nêu yêu cầu với Bộ Thông tin và Truyền thông, đó là “kết quả công việc năm nay phải tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước”.
Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ chế để thông tin truyền thông thực sự là “một nguồn lực, là sức mạnh” - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP

Chiều 11/05, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về những vấn đề tồn đọng, cấp bách cần giải quyết, các đề xuất, kiến nghị của ngành.

Thủ tướng nêu yêu cầu với Bộ Thông tin và Truyền thông, đó là “kết quả công việc năm nay phải tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước”; đồng thời nhấn mạnh quá trình phát triển nói chung và ngành thông tin – truyền thông nói riêng phải bám sát xu thế thời đại, nhưng cũng phải tính đến hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Cần lựa chọn lĩnh vực phát triển dựa trên lợi thế cạnh tranh để phát triển nhanh, bền vững, có bước đi, giải pháp phù hợp, khả thi, “chọn mục tiêu, chọn việc, chọn người làm” để đạt hiệu quả cao, có tác động lan tỏa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu lên một số nhiệm vụ quan trọng của Bộ trong thời gian tới như: cơ cấu tổ chức nhân sự; công tác quản lý Nhà nước; xây dựng cơ chế, chính sách để huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho phát triển... Cùng vói đó, xây dựng và dẫn dắt thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia tổng thể, toàn diện, xây dựng Việt Nam số là nhiệm vụ chuyên môn lớn của Bộ hiện nay.

Thủ tướng lưu ý công tác truyền thông là nhiệm vụ quan trọng, do đó, cần tăng cường nhận thức, xây dựng cơ chế, thể chế chính sách phù hợp để truyền thông thực sự là “một nguồn lực, là sức mạnh”. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu