Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử

Chia sẻ
(VOV5) - Đồng thời, Ủy ban giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển chính phủ điện tử.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 701/QĐ-TTg về kiện toàn Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban. Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (Phó Chủ tịch Thường trực); Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng với đó là 16 Ủy viên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc  

Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử có chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

Đồng thời, Ủy ban giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh.Ủy ban còn có nhiệm vụ cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu