Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Tiểu ban kinh tế xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 28/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 6 Tiểu ban Kinh tế-Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các thành viên dự họp đã nêu các ý kiến tâm huyết với sự phát triển của đất nước, bày tỏ tán thành với nhiều đại biểu về nhiều vấn đề cần rút ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Tiểu ban kinh tế xã hội - ảnh 1hủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban phát biểu. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

"Trong khó khăn chúng ta đã cố gắng vượt qua. Giá trị đất nước, giá trị dân tộc trong khó khăn ấy được nâng lên. Tìm hiểu dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương mới công bố thì  97% người dân được hỏi ý kiến đều tin tưởng những biện pháp có kết quả của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống đại dịch COVID-19. Điều đó nói lên tình cảm dân tộc, ý Đảng, lòng dân. Đây là nền tảng quan trọng để chúng ta vượt qua khó khăn, đưa đất nước ta tiến lên trong thời gian tới." Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, 

Nêu điều đó, Thủ tướng yêu cầu, dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội phải bám sát tình hình, cập nhật số liệu chính xác hơn, nhất là số liệu vĩ mô; làm rõ hơn, nổi bật hơn kết quả thực hiện mục tiêu kép năm 2020, vừa chống dịch, vừa phục hồi kinh tế xã hội.

Thủ tướng tán thành với nhiều thành viên dự họp, các chuyên gia kinh tế về việc phấn đấu tăng trưởng 2% trong năm nay cũng là một nỗ lực. Về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, Thủ tướng đề nghị cũng cần rà soát, điều chỉnh, có các phương án để báo cáo Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu