Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm phát triển kinh tế tập thể

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển Hợp tác xã, tổ hợp tác. 

Chiều 14/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm phát triển kinh tế tập thể - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. - Ảnh: TTXVN  

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hội nghị quan trọng này là để củng cố niềm tin và đổi mới cách làm, qua đó phát huy tốt hơn và tiếp tục nâng cao vai trò thực chất của kinh tế tập thể trong nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta.

Về việc thực hiện Nghị quyết, Thủ tướng cho rằng nhận thức về các quan điểm phát triển kinh tế tập thể, về bản chất, sứ mệnh, động lực, cơ chế vận hành hợp tác xã trong điều kiện phát triển mới đã có chuyển biến tích cực ở các cấp, các ngành và trong toàn xã hội. Về cơ bản đã đạt được đồng thuận về vai trò, ý nghĩa mang tầm chính trị, văn hoá của hợp tác xã là: đóng góp vào việc xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ sự thịnh vượng, vì lợi tích thiết thực của mỗi thành viên trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm phát triển kinh tế tập thể - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN 

Nêu ra nhiều nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển Hợp tác xã, tổ hợp tác. Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012, theo hướng xác định cơ sở pháp lý vững chắc, rõ ràng hơn để bảo đảm lợi ích của các thành viên, lợi ích chung của HTX, bảo đảm bình đẳng với các chủ thể kinh tế khác khi tham gia thị trường, có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác hiệu quả, thành công. 

Nhấn mạnh vai trò của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Thủ tướng chỉ đạo, cần củng cố Liên minh với tầm nhìn là Liên minh của tổ chức đại diện cho 30 triệu xã viên: “Phải khai thác lợi thế, tiềm năng của mô hình HTX, đó là lợi thế về xã hội và lợi thế về số đông để tạo ra sự thay đổi sâu sắc, căn bản về phương thức sản xuất trong nông nghiệp và đời sống nông thôn. Dẫn dắt sự phát phong trào HTX thông qua 4 từ nói gọn là “Khuyến khích, Hỗ trợ, Học hỏi và Truyền bá”. Nghĩa là tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã hoạt động, phát huy tinh thần tự chủ, tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo của các HTX, các xã viên. Nhân rộng những mô hình HTX hiệu quả. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong vai trò đại diện, đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ tổ chức sản xuất kinh doanh của hợp tác xã”.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, sau 15 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và 7 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, cả nước hiện có gần 24.000 HTX với gần 6 triệu thành viên tham gia. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt gần 37 triệu đồng/1 năm. Về tổ hợp tác, hiện cả nước có khoảng trên 100 nghìn tổ hợp tác, giải quyết hơn 1,3 triệu việc làm, thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu