Tăng cường thông tin về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Việc tập hợp ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 phải đầy đủ, khách quan, trung thực. Điều này được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành diễn ra sáng 06/3, tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định công tác tuyên truyền phải đẩy mạnh hơn nữa để nhân dân có cơ sở lý luận đóng góp ý kiến, không để cho các thế lực xấu lợi dụng.
(VOV5) - Việc tập hợp ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 phải đầy đủ, khách quan, trung thực. Điều này được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành diễn ra sáng 06/3, tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định công tác tuyên truyền phải đẩy mạnh hơn nữa để nhân dân có cơ sở lý luận đóng góp ý kiến, không để cho các thế lực xấu lợi dụng.


Tăng cường thông tin về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm trong việc lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp (Ảnh:Chinhphu)Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh công tác tuyên truyền, phải vừa đảm bảo tính tự do, dân chủ, vừa thể hiện quan điểm chính thống của Đảng và nhà nước, không để kẻ xấu lợi dụng đợt lấy ý kiến để tuyên truyền, tác động lên các tầng lớp với nhân dân. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Các cơ quan lý luận, cơ quan thông tin, báo chí cần phải nghiên cứu để có cơ sở bác bỏ lại những lệch lạc về quan điểm, về đường lối trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, không để lợi dụng việc góp ý mà làm sai lệch, chống phá lại đường lối của Đảng; tranh thủ ý kiến tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý làm cho bản Hiến pháp sâu sắc, mang tính ổn định lâu dài.”

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự Đảng các bộ, ngành, địa phương phải có trách nhiệm trong việc thông qua bản báo cáo góp ý trước khi gửi lên Trung ương, Chính phủ và Quốc hội. Sau thời điểm ngày 15/3, các bộ, ngành, địa phương vẫn tiếp tục duy trì việc lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trước khi Quốc hội thông qua vào cuối năm nay./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu