Quốc hội thảo luận về Luật tổ chức Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Quốc hội lưu ý việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là hướng đến tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Quốc hội. 

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/5, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. 

Các đại biểu Quốc hội đánh giá việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội là việc làm cần thiết, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, phù hợp với chủ trương của Đảng, đặc biệt là nghị quyết số 18 về một số vấn đề cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quốc hội thảo luận về Luật tổ chức Quốc hội - ảnh 1 Sáng ngày 26/5, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.- Ảnh Quochoi.vn

Các đại biểu Quốc hội lưu ý việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là hướng đến tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sơn tỉnh Hà Tĩnh, nêu ý kiến:“Số lượng đại biểu chuyên trách ít nhất là 40%,để tăng tính chuyên nghiệp và tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội. Ngoài ra cần dành tỷ lệ 3-5% cho các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đủ điều kiện sức khỏe, kinh nghiệm, năng lực công tác, có trí tuệ, bản lĩnh để tham gia làm đại biểu Quốc hội chuyên trách mà không giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội.”

Chiều 26/5, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu