Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Chia sẻ

(VOV5) - Tiếp tục ngày làm việc thứ 6, kỳ họp 9, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/5, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Sau đó, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu