Quốc hội thảo luận cho ý kiến 4 dự án Luật

Chia sẻ
(VOV5) - Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, ngày 15/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ cho ý kiến về 4 dự án luật gồm: Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; và Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) dự kiến sửa đổi những nội dung như: chính sách về đầu tư kinh doanh; ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Quốc hội thảo luận cho ý kiến 4 dự án Luật - ảnh 1Toàn cảnh kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội 

Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng tổ chức quản trị doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư khi tham gia đầu tư kinh doanh tại doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh.

Các nội dung do Chính phủ trình của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết; bổ sung hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Việc sửa đổi Luật Thanh niên (sửa đổi) nhằm tiếp tục thể chế hóa các quan điểm của Đảng về công tác thanh niên; cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp; khắc phục những bất cập trong thực tiễn thi hành; tạo hành lang pháp lý để thanh niên phát huy sức trẻ, khả năng, trí tuệ đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu