Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

Chia sẻ
(VOV5) -Quốc hội cũng thảo luận tại tổ về dự án Luật Đo đạc và bản đồ. 

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 10/11, Quốc hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Đồng thời, thảo luận tại tổ về dự án Luật Đo đạc và bản đồ. 

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 - ảnh 1

                    Phiên họp quốc hội lần thứ 14, kỳ họp thứ 4 (VOH)

Ngày 1/11 trước đó, Quốc hội đa thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018 -2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu