Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chia sẻ
(VOV5) - Việc thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 đã góp phần giúp phát triển hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự....

Chiều 12/12, tại trụ sở Chính phủ, diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 61 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ năm 2011 về việc Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, nông thôn - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần, “chúng ta làm việc thực chất, hiệu quả nhằm mục tiêu nâng cao mức sống cho nông dân, xóa nghèo ở nông thôn, miền núi”, đừng làm những thứ không cần thiết. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 đã góp phần giúp phát triển hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần khu vực nông thôn; nông sản hàng hóa của nông dân đã tìm được đầu ra ổn định. Đối với Hội nông dân Việt Nam, Thủ tướng cho rằng, Kết luận 61 và Quyết định 673 tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động của Hội, khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức hội trong hệ thống chính trị.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, nông thôn - ảnh 2Quang cảnh Hội nghị. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Hội đóng vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức của nông dân về sản xuất hàng hóa nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất nông thôn, hợp tác xã, nông trại, đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ.

Thủ tướng cũng đề nghị Hội Nông dân nâng cao trách nhiệm trong việc vận động thành phần kinh tế trong nước, nước ngoài để đóng góp vào quá trình xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển nhanh, bền vững, từ đó góp phần xây dựng người nông dân Việt Nam trong thời đại mới mạnh là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu