Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước

Chia sẻ
(VOV5) - Đại hội đã thực hiện hoàn tất chương trình nghị sự, thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 trình tại Đại hội.
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước - ảnh 1

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh. - Ảnh: TTXVN

Ngay sau phiên bế mạc Đai hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Họp báo Thông báo kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết: Đại hội đã thực hiện hoàn tất chương trình nghị sự, thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 trình tại Đại hội với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đại hội thống nhất nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Hầu A Lềnh khẳng định: "Mặt trận thực hiện vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, nhà nước. Chúng tôi tiếp nhận ý kiến của người dân thông qua Ủy viên của Ủy ban công tác ở địa bàn. Các tổ chức thành viên của mặt trận có 47 tổ chức thành viên, các tổ chức có vai trò nắm tình hành và thông tin cho mặt trận. Thông qua giám sát, các cuộc giám, chương trình giám sát thường xuyên, nghe được tâm tư phản ánh của người dân trên cơ sở đó tổng hợp, phân tích, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết".

Ông Hầu A Lềnh cũng khẳng định, trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt, cán bộ Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục gắn bó với nhân dân để lắng nghe và phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, để xứng đáng với vai trò của Ủy ban Mặt trận các cấp thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu