Hội thảo khoa học Kỷ niệm 77 năm Ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 28/01, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), diễn ra Hội thảo khoa học Kỷ niệm 77 năm Ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước (28/1/1941 - 28/1/2018). 

Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nhấn mạnh sự kiện cách đây đúng 77 năm, sau 30 năm hoạt động ở ngước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam là một sự kiện lịch sử quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam.

Tham luận của các đại biểu trình bày tại Hội nghị cũng đã đi sâu phân tích, làm rõ hơn những hoạt động và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng và Cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đầu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu