Hội nghị lần thứ 17 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu cho ý kiến vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9; báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ, Chương trình, Quy chế của Đại hội

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 8 tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để xin ý kiến vào các văn bản quan trọng trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị lần thứ 17 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - ảnh 1 Đoàn Chủ tịch chỉ đạo Hội nghị. - Ảnh: daidoanket.vn

Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9; báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ, Chương trình, Quy chế của Đại hội; Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Tờ trình về nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ khóa 9.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, khẳng định: Trong báo cáo chính trị trình đại hội, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận cần được viết như Cương lĩnh, Hiến pháp 2013 và Luật MTTQ Việt Nam; cần tiếp tục làm sâu sắc thêm một số quan điểm lớn của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và cơ sở để đại đoàn kết toàn dân tộc: Cơ sở xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong Nghị quyết 12 nêu mấy điểm: Cơ sở đầu tiên là phải giải quyết hài hòa lợi ích giữa các thành viên trong xã hội. Thứ hai, phải bảo vệ quyền lợi, hợp pháp chính đáng của nhân dân. Thứ ba là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Mọi quyết định của Đảng phải vì lợi ích của nhân dân.  Đoàn kết trong Đảng là cơ sở vững chắc để đoàn kết toàn dân. Cuối cùng toàn Đảng lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9 sẽ tổ chức trong 3 ngày từ ngày 18 đến 20 tháng 9. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ thống nhất quán triệt tinh thần tổ chức Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu