Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11, Khoá 12 của Đảng

Chia sẻ
(VOV5) -  "Việt Nam tiếp tục kiên trì vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sáng 29/10, tại Hà Nội Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11, Khoá 12 và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 Tại đây, ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cho biết năm nay là năm thứ 2 liên tiếp, Việt Nam đạt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt, công tác xây dựng thể chế, cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11, Khoá 12 của Đảng - ảnh 1Đồng chí Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/ TTXVN 

Quốc phòng an ninh được chú trọng đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia; các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, góp phần quan trọng giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng cao. 

Ông Sơn Minh Thắng cho biết: "Việt Nam tiếp tục kiên trì vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triểt văn hóa là nền tảng  tinh thần của xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu. Thường xuyên bôi dưỡng sức dân, khơi dậy khát vọng phát triển và sức mạnh của Khối đại đoàn kết toàn dân tộc."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu