Giới thiệu hội thảo khoa học noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo tập trung làm rõ hơn nội hàm về đạo đức “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh trong Di chúc và trong cuộc đời, sự nghiệp của Người.

Chiều 12/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản họp báo giới thiệu hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” sẽ được tổ chức vào ngày 22/8 tại Hà Nội.

Giới thiệu hội thảo khoa học noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1: Quang cảnh họp báo. - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” là sự kiện khoa học, văn hóa, quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - bảo vật quốc gia, báu vật của mỗi người Việt Nam. 

Trên phương diện lý luận, hội thảo tập trung làm rõ hơn nội hàm về đạo đức “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh trong Di chúc và trong cuộc đời, sự nghiệp của Người; làm sâu sắc hơn đạo đức "nêu gương" trong sáng, giản dị, có sức cảm hóa, thu hút cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo.

Về phương diện thực tiễn, hội thảo tập trung làm rõ giá trị thực tiễn, kết quả và thành tựu, những vấn đề mới đặt ra để thực hiện tốt việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Sau hội thảo, Ban Tổ chức hội thảo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Sự thật xuất bản cuốn sách “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu