Đại biểu đồng tình với chủ trương miễn thuế đất nông nghiệp khoảng 7.500 tỷ đồng/năm

Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ trình Quốc hội đề xuất, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp  trong vòng 5 năm từ năm 2021 – 2025 đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp.

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, ngày 25/5, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận trực tuyến Dự thảo Nghị quyết về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, giai đoạn 2021-2025. Theo Dự thảo việc miễn thuế đất nông nghiệp sẽ giúp nông dân cả nước không phải đóng khoảng 7.500 tỷ đồng/năm. Trao đổi bên hàng lang Quốc hội, nhiều đại biểu đồng tình và đánh giá cao tính nhân văn của chính sách này.

Theo Dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, Chính phủ trình Quốc hội đề xuất, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp  trong vòng 5 năm từ năm 2021 – 2025 đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp. Đại biểu Đỗ Văn Sinh, Đoàn Quảng Trị, đồng tình với đề xuất này bởi đây là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân, là nguồn đầu tư tài chính quan trọng trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, giúp người nông dân đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, qua đó cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn: “Tôi rất đồng tình ủng hộ việc miễn giảm đối tượng được thụ hưởng cái này thì rất lớn, đặc biệt là đối với nông dân và nông thôn 1 đồng miễn thuế cho người ta cũng là một sự rất quý để người ta làm sao mở rộng sản xuất tích tụ được vận động nguồn vốn để phát triển. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải có đối tượng điều chỉnh, chúng ta chỉ miễn giảm cho đối tượng người ta chịu tác động, thực sự đưa đấy vào sản xuất kinh doanh thì như vậy chúng ta miễn giảm. Như vậy thì nó đúng đối tượng mà chúng ta đúng được các mục tiêu để sử dụng nguồn lực đất đai của quốc gia thế còn sử dụng không đúng mục đích thì rõ ràng là không nên.”

Đại biểu Nghiêm Vũ Khải, Đoàn Hải Phòng, đề nghị Chính phủ cần có đánh giá kỹ hơn về phạm vi, đối tượng được tiếp tục miễn thuế, để chính sách này tác động tích cực hơn nữa trong việc khuyến khích sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, không dẫn đến lãng phí đất đai: “Công tác quản lý đất đai, nhất là đất nông nghiệp, nó phải là chính quy và mạch lạc thì đó là nền tảng việc giảm thuế nông nghiệp. Tôi nghĩ là cũng phải có biện pháp xác định được quyền của người sử dụng đất, đối tượng được miễn thuế là đúng pháp luật, đúng chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu