Công tác đối ngoại của Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại

Chia sẻ
(VOV5) -  Ủy ban cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ công tác đối ngoại 

Chiều 26/7, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ nhất để triển khai công tác tổ chức, nhân sự và trao đổi những định hướng lớn cho việc triển khai các nhiệm vụ toàn khóa của Ủy ban cũng như một số công việc từ nay đến kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Công tác đối ngoại của Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại - ảnh 1Ủy ban cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ công tác đối ngoại 

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XV tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng về phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, trong đó chú trọng vị trí, vai trò đối ngoại Quốc hội trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam; đưa công tác đối ngoại của Quốc hội lên tầm cao mới, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và thực chất hơn.

Ủy ban cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cũng như trong việc quyết định các vấn đề quan trọng về đối ngoại, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trên kênh nghị viện, đồng thời thường xuyên chú trọng giám sát việc thực hiện cam kết, điều ước quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu