Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi Thư chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng NDCM Lào lần thứ XI

Chia sẻ
(VOV5) - "Việt Nam chúng tôi hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử nhân dân Lào anh em đã giành được".
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi Thư chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng NDCM Lào lần thứ XI - ảnh 1Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI - Ảnh: TTXVN

Nhân thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi Thư chúc mừng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Nội dung bức thư cho đoạn: Việt Nam chúng tôi hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử nhân dân Lào anh em đã giành được, làm cho thế và lực của cách mạng Lào không ngừng lớn mạnh, uy tín và vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa mới, nhân dân Lào anh em sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI đã đề ra.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu