Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Xây dựng Việt Nam thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tích cực tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Chiều tối 14/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, nhà giáo nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Xây dựng Việt Nam thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tích cực tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như kiến nghị, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo, phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ nhằm xây dựng vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; phát huy tối đa tiềm lực của nền tri thức, khoa học, công nghệ nước nhà, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cần phải phát huy vai trò, uy tín vận động đồng bào tin tưởng, đồng thuận với Đảng, Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời các đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chương trình hành động, giữ đúng lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân; không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt; thường xuyên gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, bám sát thực tiễn để chuyển tải vào chương trình nghị sự của Quốc hội. Chủ động, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, trách nhiệm trong từng nội dung Quốc hội xem xét, quyết định để Quốc hội hoạt động ngày càng chất lượng cao hơn, dân chủ hơn, sáng tạo, quyết liệt và thiết thực hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu