Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Đoàn kết, đổi mới, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 2011 - 2015

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định với tinh thần tiếp tục đổi mới, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ để thực hiện tốt hơn vai trò của người đại biểu nhân dân.

(VOV5) - Nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có cuộc trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về những kết quả nổi bật cũng như những cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, nhằm góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển bền vững trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Đoàn kết, đổi mới, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 2011 - 2015 - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, Quốc hội đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Nhìn lại nửa chặng đường đã qua, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn với nhiều dự án luật được thông qua và cho ý kiến để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, hoàn thiện môi trường pháp lý cho sự phát triển đất nước.

Đặc biệt, trong năm qua, Quốc hội đã xem xét, thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tạo nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế, chính trị và hội nhập quốc tế. Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, quản lý, điều hành đất nước, giải quyết những bức xúc của người dân, được đông đảo cử tri hoan nghênh. Lần đầu tiên, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Hoạt động chất vấn được cải tiến, thực chất hơn, tạo điều kiện để các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành giải trình, thảo luận cùng với các đại biểu Quốc hội đưa ra giải pháp cho các vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc, được cử tri quan tâm. Hoạt động ngoại giao nghị viện cả song phương và đa phương tiếp tục được đẩy mạnh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chiến lược đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Quốc hội Việt Nam tham gia tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế: AIPA, APPF, IPU, ASEP…, góp phần vào thành tựu chung đạt được trong công tác đối ngoại của đất nước.

Nói về việc hoạt động Quốc hội ngày càng để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu, nguyện vọng của cử tri, phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Cải tiến, đổi mới hoạt động của Quốc hội là chủ đề “mở”, bám sát diễn biến thực tế của đất nước và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị, song hành với những khó khăn, vất vả của nhân dân để đem lại cho cử tri niềm tin tưởng về một Quốc hội ngày càng công khai, dân chủ và đổi mới. Hai năm tới 2014 - 2015, cả nước bước vào giai đoạn hoàn tất nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: Các cấp, các ngành cần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Giai đoạn 2014 – 2015, khối lượng công việc của Quốc hội về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng là rất lớn; đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan của Quốc hội, của từng đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong hệ thống chính trị. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định với tinh thần tiếp tục đổi mới, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ để thực hiện tốt hơn vai trò của người đại biểu nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2014 – 2015./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu