Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng

Chia sẻ
(VOV5) - Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, lực lượng vũ trang nhân dân nói chung phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “Quân đội nhân dân Anh hùng của dân tộc Việt Nam Anh hùng”.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng - ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh nguồn: Quốc hội Việt Nam

Trong bài viết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh trải qua 73 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập được nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Điểm lại những đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc cũng như trong giai đoạn cách mạng mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến mới, Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, lực lượng vũ trang nhân dân nói chung phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng chiến đấu, công tác, lao động, sản xuất, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chủ động nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế liên quan đến quốc phòng, làm tốt công tác dự báo chiến lược, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo, vùng trời. Cùng với đó, chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường tiềm lực quốc phòng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng kế thừa và phát huy truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng đã, đang và sẽ viết nên những trang sử oanh liệt, làm rạng rỡ non sông, đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu