Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh thông báo cho ông Lâm Văn Lợi

Chia sẻ
(VOV5) - Liên quan đến việc khởi kiện của bà Đoàn Thị Thu Diễm.

Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho ông Lâm Văn Lợi, sinh năm 1975, quốc tịch: Việt Nam, địa chỉ cư trú: 12528, ESPlanade, ST Austin, TX 78728, USA được biết: Tại bản án sơ thẩm số 08/2017/DSST ngày 27 tháng 7 năm 2017 đã tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Đoàn Thị Thu Diễm.

- Về bồi thường thiệt hại sức khỏe: công nhận sự tự nguyện bồi thường thiệt hại sức khỏe giữa bà Đặng Ngọc Thu và bà Đoàn Thị Thu Diễm. Bà Thu tự nguyện bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho bà Diễm với số tiền 460.000 (Bốn trăm sáu mươi nghìn) đồng, trong đó tiền thuốc 360.000 đồng và tiền xe đi lại 100.000 đồng.

- Về bồi thường thiệt hại tài sản: buộc bà Đặng Ngọc Thu bồi thường thiệt hại tài sản bằng hiện vật cho bà Đoàn Thị Thu Diễm tương đương với số tài sản bị mất cụ thể: 01 chiếc lắc đeo tay bạch kim trọng lượng 6,07gram, 01 dây chuyền bạch kim trọng lượng 15,91 gram và 01 tua bông bạch kim trọng lượng 1,155 gram, tất cả bằng bạch kim Italia.

2. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà Đặng Ngọc Thu yêu cầu bà Đoàn Thị Thu Diễm bồi thường thiệt hại sức khỏe với số tiền 577.000 đồng.

3. Về quyền kháng cáo:

Án xử công khai có mặt nguyên đơn, bị đơn. Báo cho đương sự có mặt biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để xin Toà án cấp trên xét xử lại phúc thẩm. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày. Riêng ông Lâm Văn Lợi đang ở nước ngoài được quyền kháng cáo bản án trong hạn 1 tháng, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu