Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 6/2018

Chia sẻ
(VOV5) - Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn, bảo hiểm nông nghiệp, cơ chế một cửa, dự án PPP...

Nghị định 52 của Chính phủ ngày 12/04/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn, có hiệu lực từ 1/6/2018. Làng nghề, làng nghề truyền thống được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn quy định tại Nghị định này. Ngoài ra, làng nghề còn được hưởng các chính sách từ ngân sách địa phương như hỗ trợ kinh phí trực tiếp quy định tại quyết định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; hình thức, định mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

Từ ngày 5/6/2018, Nghị định bảo hiểm nông nghiệp cũng có hiệu lực. Theo đó, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. 

Nghị định của Chính phủ quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, cũng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21/6/2018

Quy định tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP  cũng có hiệu lực từ ngày 19/06/2018. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án theo hợp đồng dự án đã ký kết. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu