Luật tiếp cận thông tin số 2016104/2016/QH13

Chia sẻ

(VOV5) - Luật Tiếp cận thông tin số 2016104/2016/QH13 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2018).

Luật tiếp cận thông tin số 2016104/2016/QH13 - ảnh 1

Theo Luật này, công dân Việt Nam có quyền tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cung cấp thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ. Luật còn quy định rõ quyền tiếp cận thông tin của người dưới 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự (thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật); Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người giám hộ). Tuy nhiên không phải công dân có quyền tiếp cận mọi thông tin. Luật quy định rõ những thông tin mà người dân không được tiếp cận hoặc tiếp cận có điều kiện như sau:

Thông tin không được tiếp cận:

- Thông tin thuộc bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật.

Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Những thông tin mà việc tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ.

Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện:

Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.

Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý.

 

Văn phòng Luật sư Nguyễn Hưng Quang và cộng sự.

Nhà B23, Khu Biệt thự Trung Hoà – Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84)02435376939. Fax: (84)02435376941

Website: www.nhquang.com

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu