Vạch trần âm mưu chống phá Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc XIII của Đảng

Chia sẻ
(VOV5) - Kể từ ngày 3/10/2019, Đài TNVN lên chuyên mục “Việt Nam- kiên định con đường đã chọn” nhằm đấu tranh hiệu quả với tình trạng này.

Tại Việt Nam sắp diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thế lực thù địch nhân cơ hội này ra sức chống phá, xuyên tạc mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,  sự lãnh đạo của Đảng, công tác nhân sự đại hội... nhằm hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Vạch trần âm mưu chống phá Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc XIII của Đảng - ảnh 1 Ảnh minh họa/ Ban tuyên giáo TW

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong năm 2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt là yếu tố, tiền đề hết sức quan trọng để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, đại hội đảng bộ các cấp cần chuẩn bị kỹ cả về nội dung báo cáo chính trị và công tác nhân sự. Đặc biệt, việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là công tác nhân sự

Để chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, từ đầu tháng 10-2018, các tiểu ban của đại hội, gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế-Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội, đã được thành lập và sớm đi vào hoạt động, với tinh thần làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc. Ngay sau khi được thành lập, từng tiểu ban đều do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tiến hành khảo sát tình hình thực tế; tổ chức họp nhiều lần để thống nhất từng nội dung, nhất là những nội dung quan trọng.

Công tác quy hoạch nguồn cán bộ cho Đại hội XIII của Đảng và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp chuẩn bị từ các nhiệm kỳ trước, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII. Đến nay, phần việc này về cơ bản được hoàn thiện. Trung ương cũng đã thống nhất danh sách giới thiệu dự bầu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII do tổ chức Đảng các cấp, các ban, ngành Trung ương và các địa phương giới thiệu quy hoạch. Căn cứ kế hoạch tổng thể, những cán bộ trong diện quy hoạch được Trung ương và các cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện cho đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển công tác để rèn luyện, thử thách qua thực tiễn với nhiều cương vị công tác từ thấp đến cao. Đây thật sự là bước chuẩn bị chu đáo, chủ động từ sớm, từ xa của Trung ương, của các cấp ủy và hệ thống chính trị trong tiến hành công tác nhân sự khóa mới. Như vậy, có thể khẳng định công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đã và đang được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chuẩn bị chu đáo, công phu, bài bản; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đánh giá cao; qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng; tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trước thềm đại hội Đảng các cấp.

 Xuyên tạc công tác chuẩn bị Đại hội không thể làm suy yếu Đảng

Cho đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã và đang được thực hiện tích cực, trách nhiệm, bảo đảm tiến độ ở Đảng bộ các cấp, cả về nội dung các báo cáo và công tác nhân sự. Cũng như các Đại hội trước, nhân sự Đại hội XIII đã và đang được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị chu đáo, công phu. Quy hoạch cán bộ và công tác đào tạo cán bộ theo quy hoạch đã và đang được triển khai đồng thời với công tác chuẩn bị về nội dung. Việc triển khai công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt theo quy hoạch được thực hiện bài bản, công khai, dân chủ, có chất lượng.

Đại hội XIII Đảng cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong hệ thống chính trị các cấp. Công tác chuẩn bị đại hội được phổ biến sâu rộng đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp. Dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ được công bố công khai và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy các cấp cũng là một trong những nội dung được lấy ý kiến.

Đảng Cộng sản Việt Nam là một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở. Công tác chuẩn bị đại hội các cấp được triển khai theo hệ thống tổ chức của mình, là sinh hoạt chính trị bình thường trong Đảng. Do đó, dù trên internet, mạng xã hội và cái gọi là các “diễn đàn”, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng sẽ không thể làm suy giảm uy tín của Đảng và sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Việc Việt Nam chuẩn bị tốt cho kỳ Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu