Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều thành tựu khoa học công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực y tế, dựng, thông tin, ngân hàng, du lịch, đặc biệt là góp phần phát triển nông nghiệp. 

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, hoạt động khoa học, công nghệ và  đổi mới sáng tạo đã tạo động lực mạnh mẽ, phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều thành tựu khoa học công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực y tế, dựng, thông tin, ngân hàng, du lịch, đặc biệt là góp phần phát triển nông nghiệp. 

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp - ảnh 1 Ảnh minh họa: Báo Nông nghiệp

Trong năm 2019, chương trình hành động của Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ được cụ thể trên các lĩnh vực: Khơi thông các nguồn lực, tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp; triển khai các giải pháp để tiếp thu và làm chủ các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đẩy mạnh việc rà soát, tái cơ cấu các chương trình khoa học công nghệ quốc gia theo hướng coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.

Hỗ trợ chuyển hướng đầu tư cho ứng dụng KHCN

Trong phiên họp thứ 36 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 15/8, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết các chiến lược của Bộ luôn đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo, tăng ngân sách chi cho hoạt động khoa học công nghệ địa phương. Bộ trưởng khẳng định với sự chuyển dịch chính sách, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, trong mấy năm gần đây, Bộ KH&CN tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ; tập trung phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo...

"Bản thân các doanh nghiệp tham gia khâu này được hỗ trợ nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ rồi được chuyển giao công nghệ để thực hiện được việc đó. Trong tất cả các kỳ hội chợ và công nghệ thiết bị vừa rồi thì đã có hơn 33.000 công nghệ chuyển giao trong nhiều thời kỳ. Tỷ trọng công nghệ cho chế biến và sau thu hoạch cũng được quan tâm và đã cụ thể hóa".

Đẩy nhanh quá trình hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ

Hiện Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường KHCN; ban hành các chính sách cụ thể để hỗ trợ chuyển giao công nghệ, tăng cường kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học với các doanh nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ và năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Về các giải pháp của Chính phủ hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong phát biểu tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 15/8, nêu rõ Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, gắn với tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ:    

"Cần phải có hình thức tích tụ đất đai đủ rộng, đủ vừa cho các doanh nghiệp lớn vào, phải phát triển mạnh hợp tác xã  và kinh tế tập thể làm kết nối với hộ nông dân và các doanh nghiệp, trong đó chú trọng ứng dụng tốt khoa học và công nghệ trong sản xuất. Chúng tôi hy vọng những biện pháp như vậy tiếp tục tăng số lượng như Bộ trưởng Nông nghiệp nêu ra trong mấy năm vừa rồi tăng gấp 3 lần số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp phát triển nhờ ứng dụng công nghệ khoa học".

Cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư và các khu công nghệ cao; đẩy mạnh hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và lĩnh vực công nghệ cao, Chính phủ còn tập trung xây dựng Chương trình trọng điểm cấp quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ. Nâng cao hiệu quả chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học công nghệ; chú trọng thu hút trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài. Quan tâm phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu