Quán triệt sâu sắc quan điểm ”lấy dân làm gốc” trong hoạt động nội chính

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Cơ quan nội chính cần chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình; nhận diện rõ các nguy cơ, đe doạ đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc của các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 15/9/2021 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan nội chính thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc" trong tư duy và hành động. Các cơ quan phải luôn xác định nhân dân chính là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và phải lấy cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, làm nguồn vui của mình.

Quán triệt sâu sắc quan điểm ”lấy dân làm gốc” trong hoạt động nội chính - ảnh 1Tổng Bí Thư Nguyễn Phú TrọngTổng cùng đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị toàn quốc của các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 15/9/2021 tại Hà Nội. Ảnh: VOV

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm vụ bao trùm của các cơ quan nội chính là tham mưu cho Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh - trật tự; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Các cán bộ nội chính là lực lượng nòng cốt, trung kiên, là "thanh bảo kiếm" sắc bén và "lá chắn" vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, kỷ cương của xã hội, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Quán triệt sâu sắc quan điểm ”lấy dân làm gốc” trong hoạt động nội chính - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VOV

Do có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, lĩnh vực hoạt động rất trọng yếu, liên quan hầu hết và trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội; các cơ quan nội chính và cán bộ nội chính phải luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc, pháp luật, quy chế, quy định, đặc biệt là phải rất công tâm, khách quan, trong sáng; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho mình.

Theo đó, cơ quan nội chính cần chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình; nhận diện rõ các nguy cơ, đe doạ đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, giải pháp có tính chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tình hình thế giới và trong nước đòi hỏi cơ quan nội chính phải luôn luôn cảnh giác, nhạy bén, chủ động chuẩn bị về mọi mặt, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, giữ vững thế chủ động chiến lược, sẵn sàng các phương án bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Nhiệm vụ công tác nội chính hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính phải thực sự đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp rất chặt chẽ, rất nhịp nhàng và thống nhất với nhau và với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tăng cường sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác.

Hơn ai hết, các cơ quan nội chính phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc, đổi mới cả về tư duy và nhận thức trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, hướng tới kiến tạo khuôn khổ thể chế pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, bảo đảm cho bộ máy nhà nước vận hành trôi chảy, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Do hoạt động nội chính, trong đó có hoạt động tư pháp, phải có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân. Do đó, Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan nội chính tập trung xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh trong mọi công việc nội chính, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh "dân là gốc", "phải gần dân, giúp dân, học dân"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trong mọi hoàn cảnh, cơ quan nội chính và cán bộ nội chính phải luôn luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và lợi ích của Nhân dân lên trên hết, xứng danh là "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn" thép vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu