Đóng góp cho những giá trị chung của nhân loại về quyền con người

Thu Hoa
Chia sẻ

(VOV5) - Việt Nam đã cho thấy là một quốc gia rất nỗ lực đóng góp cho những giá trị chung của nhân loại về quyền con người.

Trong các ngày từ 22-25/1, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneve (Thụy Sĩ), Đoàn đại biểu Việt Nam, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu, tham gia Phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Với các hoạt động tại Phiên đối thoại này, Việt Nam đã cho thấy là một quốc gia rất nỗ lực đóng góp cho những giá trị chung của nhân loại về quyền con người.

Đóng góp cho những giá trị chung của nhân loại về quyền con người - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tại Phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. (TTXVN)

Với việc chuẩn bị Báo cáo quốc gia UPR nghiêm túc và đầy đủ, Việt Nam thể hiện là một quốc gia thành viên có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc (LHQ), đã có những chính sách nhất quán, nỗ lực và thành tựu trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Tại phiên đối thoại này, Việt Nam cũng đồng thời tăng cường đối thoại với các đối tác để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quyền con người và đóng góp cho những giá trị chung của nhân loại về quyền con người.

Trách nhiệm, nỗ lực để bảo vệ quyền con người

Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ III đề cập một cách tổng thể việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam kể từ lần rà soát trước, cập nhật luật pháp và chính sách liên quan quyền con người, thông tin về những kết quả bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực và rà soát việc thực hiện những khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp nhận ở chu kỳ II.

Theo Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ III của Việt Nam, tính đến tháng 10/2018, Việt Nam đã thực hiện được 175 trong số 182 khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận ở chu kỳ II (chiếm 96,2%). Bảy khuyến nghị còn lại đang được thực hiện hoặc xem xét thực hiện vào thời điểm phù hợp. Thành tựu nổi bật của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người là việc thông qua Hiến pháp năm 2013, sửa đổi ban hành mới hơn 90 văn bản luật có liên quan việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Trong nhiều năm liền, Việt Nam duy trì được mức độ tăng trưởng kinh tế trên 6%, trong khi vẫn chú trọng phát triển xã hội, giảm mạnh tỷ lệ nghèo xuống 5,2% năm 2016, giảm tỷ lệ nghèo đa chiều xuống 7,69% năm 2017. Quyền giáo dục, y tế, nhà ở đều được cải thiện mạnh mẽ, trong  cả nước đã phổ cập giáo dục mầm non và phổ cập giáo dục tiểu học. Quyền bình đẳng giới không ngừng tiến bộ với tỷ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên dưới 27%, tỷ lệ khá cao so với các nước trong khu vực. Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng phát triển phong phú với hơn 95% dân số có đời sống tín ngưỡng và hàng ngàn lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra hàng năm. Việt Nam cũng là một trong những nước có tỷ lệ người sử dụng internet tăng nhanh nhất thế giới, với 50 triệu người sử dụng internet.

Đóng góp vào giá trị chung của nhân loại về quyền con người

Cùng với những thành tựu nêu trên, Việt Nam đã luôn nỗ lực đóng góp tích cực vào những giá trị chung, tích cực và tiến bộ của nhân loại về quyền con người. Việt Nam tham gia tích cực vào các diễn đàn liên quan đến quyền con người của Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế khác. Tại các diễn đàn này, Việt Nam đã chủ động đưa ra và được cộng đồng quốc tế hoan nghênh các sáng kiến về quyền con người, đặc biệt về nội dung liên quan đến bảo đảm quyền phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, những người chịu tác động của biến đổi khí hậu… Năm 2016 và 2018, Việt Nam đã chủ trì giới thiệu và được Hội đồng nhân quyền thông qua hai nghị quyết về tác động của biến đổi khí hậu đối với quyền trẻ em và đối với quyền phụ nữ.Việt Nam cũng luôn nghiêm túc trong thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người, trong đó có việc thực thi 7/9 công ước quốc cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên và các cam kết theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Liên hợp quốc.

Trong thời gian tới, để bảo đảm tốt nhất quyền cho mọi người dân, Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thiện nhà nước pháp quyền, củng cố nền tảng pháp lý và chính sách liên quan đến bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong đó, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Chính phủ kiến tạo vì người dân”, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công, ngăn chặn quan liêu, tham nhũng, phát huy dân chủ và nâng cao hiệu lực của bộ máy Nhà nước. Việt Nam cam kết đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng các chính sách giảm bền vững nghèo đa chiều, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực địa lý, các nhóm dân cư, trong đó đặc biệt chú trọng các nhóm dễ bị tổn thương.

Việt Nam cũng sẽ tiếp tục ủng hộ đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực quyền con người, cùng với các quốc gia trên thế giới đóng góp và làm giàu thêm những giá trị của nhân loại về quyền con người.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu