เปิดการประกวด Young Digital Citizen Challenge 2021

Chia sẻ

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ประจำเวียดนามและกองเยาวชนสาขากรุงฮานอยได้เปิดการประกวด “Young Digital Citizen Challenge 2021” เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีมาตรการและการบริการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

เปิดการประกวด Young Digital Citizen Challenge 2021 - ảnh 1ภาพของพิธีเปิด

กระทรวงกิจการภายในได้เผยว่า เวียดนามมีเยาวชน 23.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละเกือบ 25 ของประชากร เป้าหมายของการประกวดดังกล่าวก็เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของเยาวชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะออนไลน์ในกรุงฮานอย คณะกรรมการจัดงานได้แสดงความหวังว่า การประกวดดังกล่าวจะช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และการเข้าร่วมของเยาวชนผ่านการเพิ่มทักษะความสามารถ การผลักดันความร่วมมือพหุภาคีและการปฏิบัติความคิดริเริ่มของเยาวชนในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างการสนทนาพหุภาคีระหว่างผู้วางนโยบายและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง.

 

คำติชม